Missar i budgetarbete för America’s Cup

Den senaste prognosen för deltävlingen av segeltävlingen America’s Cup som ska hållas i Malmö i månadsskiftet augusti-september visar att kostnaderna för Malmö Stad och Region Skåne ökat med 15 miljoner kronor. Nu är regionstyrelsens ordförande Uno Aldegren kritisk mot misstagen i budgetarbetet.

– Jag har sett flera saker som jag tycker att man borde uppmärksammat tidigare, säger Uno Aldegren (s).

Ett exempel som Uno Aldegren pekar på är att det kostar pengar när tävlingsfartygen skall lastas av de fartyg som de kommer hit, men det har man missat i budgeten.

– Jag vet ju att om det kommer båtar till hamnar så lossas det av hamnpersonal i Sverige.

Men det hade man inte tagit upp i budgeten?

– Nej, det hade man sannolikt inte räknat med.

Innebär det stora summor?

– I det här perspektivet är det inte stora summor, men det bidrar till den negativa prognosen.

Enligt Uno Aldegren sätter Region Skåne nu press på dem som arbetar med arrangemanget för att budgeten ska hållas. Men skulle det bli extrakostnader måste Region Skåne och Malmö Stad betala. För Region Skånes del innebär det dock inga större problem.

– Region Skåne har en sådan stor och förhållandevis stark ekonomi att det här ekonomiskt inte kommer att påverka någon annan verksamhet. Sedan är det ekonomiskt alltid ett problem att dra över kostnader i förhållande till budget. Det är vi väldigt omsorgsfulla med att försöka undvika, säger Uno Aldegren (s).