Drogtester av elever framgångsrika

Under fyra läsår har elever på gymnasieskolorna i Helsingborg kunnat bli slumpvis uttagna för att lämna urinprov som ska visa om de använder droger eller inte. Testerna har varit framgångsrika och kommer att fortsätta göras, trots kritik mot att den personliga integriteten kränks.

En enkät som delades ut bland elever och föräldrar i Helsingborg visar att de är nöjda med sättet att arbeta mot droger.

– Både elever och föräldrar var överväldigande positiva och ville dessutom att testerna skulle vara obligatoriska, säger skolläkaren Nils Lundin som anser att testerna har varit framgångsrika.

– Det har ju varit där man inte har haft någon misstanke alls varken bland kamrater, lärare eller föräldrar om att en ungdom hållit på med droger - och där man hittat droger i kroppen hos elever, säger Nils Lundin.

Den enda allvarliga kritiken i enkäten är att många elever inte förstått att det är frivilligt att lämna urinprov för drogtest, men det skall man nu rätta till. Det finns dock kritik både i Helsingborg och i andra delar av landet mot att drogtesterna i Helsingborg kränker elevernas personliga integritet, men testerna kommer att fortsätta.

– Vi har ju stöd både bland elever, lärare och föräldrar samtidigt som rektorn har åligganden enligt arbetsmiljölagen att värna om elevernas arbetsmiljö, säger Nils Lundin.