Psykisk ohälsa i vart tredje sjukfall

En tredjedel av alla sjukfall i Skåne beror på psykisk ohälsa och 63 är alla sjukskrivna är kvinnor. Det visar den senaste granskningen som Försäkringskassan gjort över anledningar till sjukskrivning.

Utbrändhet, utmattningsdepression, stressreaktion är några namn på problemet och vad man ska kalla det diskuteras, men att många människor mår dåligt på grund av en ohanterbar livssituation som yttrar sig i både psykiska och fysiska symtom är tydligt.

– Jag kom inte ihåg saker och tappade koncentrationen, säger Anna som är en av de drabbade.

Hon kunde bryta ihop bara hon kom utanför dörren och kunde till och med köra sin son till fel skola.

Men Anna har fått hjälp. Hon är nu tillbaka på jobbet på heltid och säger att det är mycket tack vare ett nytt behandligssätt med gruppsamtal och information om vad det är som händer med en när man blir utbränd som hon nu mår mycket  bättre.

– All information vi har fått i gruppen samt kunskap om hur jag ska hantera svåra situationer så att jag inte blir rädd, har hjälpt mig.