Motion och massage förebygger sjukskrivningar

Byggföretaget NCC:s enhet region syd har lägst sjukfrånvaro av företagets alla enheter. Dessutom ligger den betydligt lägre än hela branschens genomsnitt.

Mycket görs för att de anställda ska må bra. Till exempel kan de få massage på arbetstid.

– Vi provar massage på våra fem avdelningar inom regionen och det innebär att man kan få massage var fjortonde dag på sin arbetsplats, berättar Hans Andersson som är NCC:s personalchef i regionen.

NCC erbjuder även sina anställda ekonomiskt bidrag till att motionera på fritiden, dessutom finns möjlighet till morgongymnastik på arbetstid under tio minuter varje morgon.

Förutom dessa satsningar genomgår de anställda hälsoundersökningar vartannat år då de bland annat får lära sig hur de ska ta hans om sina kroppar.

– Det märks att vi är inte är så många sjukskrivna, säger John Finnberg som är en av NCC:s snickare. Jag tror även att trivseln spelar stor roll. Trivs man på sitt jobb så har man kanske lite högre smärttröskel, säger han.