Regionen satsar på folkhälsan

En tredjedel av alla Skånes sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Många av de sjukskrivna lider av så kallad utbrändhet - något som kallats vårt nya folkhälsoproblem. I förra veckan klubbade Region Skåne en satsning på att starta ett särskilt folkhälsoutskott, med representanter från alla partier.

Tanken är att få tydlig ledning i folkhälsofrågor - ett område som fått stryka på foten under den senaste tidens ekonomiska problem. Än så länge är det inte helt klart vilka frågor gruppen ska fokusera på.

– Vi kommer att arbeta med folkhälsa i ett bredare perspektiv och se hur vi kan bidra till att hälsoläget i Skåne blir bättre, säger regionrådet Rikard Larsson som är ordförande i folkhälsoberedning.

– Dels är det ett förebyggande arbete, sedan är också ett uppdrag för närsjukvården – psykiatrin och rehabiliteringen av de personer som drabbats av de här sjukdomarna.