Rättspsykiatrisk vård för Ulf Olsson

En oenig hovrätt i Malmö dömde idag Ulf Olsson till sluten psykiatrisk vård för morden på 10-åriga Helén Nilsson från Hörby och 26-åriga Jannika Ekblad från Malmö för 16 år sedan. Hovrätten ändrade därmed tingsrättens dom på livstids fängelse till vård.

Två nämndemän menade att livstidsstraffet skulle fastställas medan juristerna i hovrätten, trots att de rättspsykiatriska experterna uppvisade stor oenighet när de hördes i hovrätten, valde att följa experternas bedömning.

De rättspykiatriska experterna, överläkare Marianne Kristiansson och professor Sten Levander, anser båda att Ulf Olsson vid tiden för morden led av en allvarlig psykisk, men bedömningen görs på helt olika grunder något som Lunds tingsrätt tog fasta på och menade att det gått för långt tid för att man med säkerhet kan göra en sådan bedömning.

I hovrätten hamnade dessutom de båda experterna i öppen konflikt om vad som orsakar den allvarliga psykiska störningen och vilken vård Ulf Olsson bör få. Överläkare Marianne Kristiansson menade att den vård professor Sten Levander förordade var direkt farlig.     

Livstids fängelse eller vård har varit huvudfrågan under förhandlingarna i hovrätten för ingen har hävdat att Ulf Olsson skulle vara oskyldig. Både tingsrätt och hovrätt har bedömt DNA-bevisen som knyter honom till Helén Nilsson och Jannika Ekblad som mycket övertygande. Det finns även ett anonymt erkännande som spårats till Ulf Olssons mobiltelefon.

Hovrätten slår fast att Ulf Olsson är skyldig till morden, men eftersom man accepterar experternas bedömning att han också led av en allvarlig psykisk störning då brotten begicks 1989, så är det enligt lag förbjudet att döma honom till fängelse och att han är i behov av rättspsykiatrisk vård.

Ulf Olssons advokat Sven Jernryd var nöjd med hovrättens besked om att ändra domen.

– Ulf är fortfarande av den uppfattningen att han är oskyldig, men om vi bortser från skuldfrågan och finner att Ulf är skyldig så är jag mycket nöjd med att hovrätten har ändrat domen till rättspsykiatrisk vård, för det är där han kan få den hjälp han behöver, säger Sven Jernryd.