Stor risk för skogsbränder i Skåne

Det varma vädret har gjort att risken för skogsbränder ökat kraftigt. Nu utfärdas eldningsförbud i flera skånska kommuner. Till exempel är det nu förbjudet att elda i hela Nordvästra Skåne.

– Det har ju varit varmt länge i den södra delen av Sverige, därför har räddningscheferna i nordvästra Skåne gått ut och meddelat eldningsförbud, säger Lennart Linderos är ledningsbrandmästare vid Helsingborgs brandförsvar.  

På SMHI:s brandriskkarta är nästan hela Skåne, och stora delar av Småland och Halland färgade illröda. Det innebär att risken för bränder i skog och mark i nästan hela länet nu är i kategorin 5 E. Siffran fem innebär att det råder den högsta risken och E står för extrem risk. Och just i år bör man vara extra försiktig med elden på grund av stormen Gudrun som härjade i vintras.

– Det är mycket stormfälld skog i markerna och det ger mycket bränsle till en skogsbrand, säger Lennart Linderos.

Räddningstjänsterna förbereder sig nu för en sommar med bränder i skog och mark.

– Vi har inventerat skogen i nordvästra Skåne och gjort insatsplaner för skogsbränder, säger Lennart Linderos.