EU-pengar till ungdomsjobb i Helsingborg

Helsingborgs kommun blir först i Skåne med att använda sig av den så kallade Acessmodellen för att sänka ungdomsarbetslösheten i kommunen.

Modellen går ut på att skaffa praktikplatser åt arbetsökande i åldern 18 till 30 år på företag i regionen. De arbetsökande ska få poäng för den tid de gör praktik, OCN- eller Open Collage Network-poäng, ett slags erfarehetspoäng som man ska kunna använda när man söker jobb.

Acessmodellen kommer från England och i Sverige har den hittills bara användts i Skellefteå . Men nu ska man alltså testa modellen under två år i Helsingborg. Det här är möjligt efter ett bidrag på 4,6 miljoner från EU.

- Det är en arbetsmetod som ska främja ungdomars chans att komma ut på arbetsmarknaden, men också bevaka företagens behov av rekrytering, säger Ann-Charlotte Gezelius från utvecklingsnämndens förvaltning i Helsingborg är projektledare för Acessmodellen.

Man undersöker vilka branscher som kommer att behöva arbetskraft inom en snar framtid och försöker knyta kontaker med företag som kan tänka sig ta emot praktikanter. Under de första två åren hoppas man att cirka 150 arbetsökande ska få plats på bland annat företag i Bygg- och logistikbranchen.

- Just nu går det bra för Helsingborg i logistiksammanhang. Det kommer att etableras några stora lager som behöver hj’lp med rekrytering. Det kommer även ett uppsving i byggbraqnschen, säger Karin Kroon- Gunnarsson är näringslivshandläggare på utvecklingsnämndens förvaltning.