9500 söker skadestånd från Sydkraft

Det tar tid att få ut skadestånd från Sydkraft efter stormen i januari.

Det beror på att så många som 9500 har begärt skadestånd, utöver den avbrottsersättning som kraftbolaget betalat ut.

Enligt informationchef Jan-Erik Olssson har handläggningstiden för ärendena därför blivit lång.

-Just nu tycker vi den är i längsta laget, uppemot tre månader, säger han.

Hittills har 2000 ansökningar behandlats. De flesta beviljas.

- Bland de ansökningar som prövats hittills är det omkring 85 procent som godkänts och betalats ut omedelbart. Kravet är att man kan visa att man haft kostnader på grund av elavbrottet och att ansökningen är relevant och vederhäftig, säger Jan-Erik Oskarsson.

Till exempel kan det handla om ersättning för den mat som förstördes när inte kyl och frys fungerade eller kostnader man haft för reservaggregat.

Kunderna har två år på sig att söka ersättning.