Räddningstjänst får inte rädda liv

Trots att den har både utbildning och erfarenhet får räddningstjänsten i flera skånska kommuner inte hjälpa till vid olyckor och sjukdomar. Anledningen är att det saknas ett avtal mellan region Skåne och kommunerna.

När ambulanserna inte räcker till ringer SOS-alarm ofta till räddningstjänsten. Men när de kommer till en olycksplats får de inte göra allt de kan för att hjälpa, trots att de flesta brandmännen både har den utbildning och den erfarenhet som krävs.

Till exempel är det olagligt för brandmännen att sätta på en nackkrage, ge syrgas eller använda sig av defibrillatorter vid hjärtstopp - åtgärder som kan rädda liv. I stället får brandmännen nöja sig med att ge första hjälpen och vänta på att en ambulans från en annan del av Skåne ska komma.

Anledningen är att det saknas avtal mellan kommunerna och Region Skåne. En kommun där problemet blivit tydligt är Landskrona. Sedan antalet ambulanser minskade i kommunen vid årsskiftet så är det allt oftare räddningstjänsten som är först framme vid olyckor och akuta sjukdomsfall.

- Det finns två lösningar på det här problemet: Antingen får vi fler ambulanser, eller så bidrar dom med de pengar som krävs för att vi ska kunna skriva ett avtal. Jag är rädd för att något allvarligt kommer att inträffa, säger Anders Westin (s), ordförande för räddningsnämnden i Landskrona.

Problemet är pengar. Vissa av kommunerna vill ha betalt för att räddningstjänsten utför de här uppgifterna. Men från Region Skåne har inga pengar avsatta. Just nu pågår en övergripande diskussion mellan Region Skåne och Kommunförbundet om hur problemet ska lösas.