Bayer ska betala miljötester

Det tyska företaget Bayer ska betala för de miljötester som ska utföras på Gullviksområdet i Malmö. Det har länsstyrelsen beslutat.

Bayer har tidigare gått med på att göra en del prover på området, men har vägrat att gå med på Malmö stads begäran om att göra tester som kan avslöja om det finns spår av bekämpningsmedel i marken.

Bayer har tidigare meddelat att man är beredd att överklaga det här ärendet ända upp i miljööverdomstolen.