Lyckad rehabilitering av byggare

Sex av tio arbetsskadade byggnadsarbetare har kunnat återgå till arbete inom sin egen branch i Skåne och Halland i år.

Framgången beror på arbetet i Galaxen Syd AB, som är ett samarbete mellan arbetsgivare, Försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Lars Lindquist är byggnadsarbetare och när han blev sjukskriven på grund av sina arbetsskador tog Försäkringskassan kontakt med rehabliteringscentret Galaxen Syd och efter en tids rehabilitering blev han omplacerad i sitt gamla företag.

– Det har betytt att jag har kunnat fortsätta arbeta istället för att förmodligen ha blivit långtidssjukskriven eller förtidspensionerad, säger han.

Galaxen Syd AB är en icke vinstdrivande verksamhet som drivs av byggbranschen. De jobbar med att förebygga och rehabilitera arbetsskador hos byggnadsarbetare. Den som behöver rehabilitering anställs av Galaxen som ordnar ett anpassat arbete.  Målet är att de arbetsskadade sen ska kunna återgå till sina jobb.

Galaxen Syd har 258 anställda som rehabiliteras i Skåne och Halland i år. Rehabiliteringarna finansieras av Länsarbetsnämnden. Men med mer pengar skulle man kunna hjälpa många fler anser Jan Johansson vd på Galaxen Syd AB.