Svårt få krishjälp

Det har varit svårt att få hjälp för den som mår dåligt och behöver prata med någon efter torsdagens skottdrama på Södergatan i Malmö. Kommunen menar att de inte har nåtts av några signaler om behov av krishjälp.

Då en 62-årige man sköts till döds och en 32-årig man samt en 70-årig kvinna skott-och splitterskadades i torsdags skedde det mitt på dagen mitt i folkvimlet på gågatan i Malmö.

Många blev vittne till vad polisen kallar en ren avrättning och därför lämnades telefonnummer ut till drabbade. Men där är det ingen som svarat i helgen. Den som har ringt har möts av semestermeddelanden eller pipande faxar eller nummer till andra telefonsvarare.

– Jag har blivit kontaktad av bland andra föräldrar till ungdomar som sett dådet och som mår väldigt dåligt, säger Björn Lagerbäck psykolog på Brottsofferjouren i Malmö.

I Malmö stad har man inte heller valt att aktivera sina så kallade Posom-grupper.  Posom står för Psykiskt och socialt omhändertagande i kris.

– De skulle kunna ordna så kallad debriefing, alltså att samla människor som varit närvarande och vittnen till den här händelsen. Jag tror att vi är dåliga på att ta hand om människor som varit med om kriminella övergrepp. Vi är nog bättre på att ta hand om människor som varit med om naturkatastrofer, förhoppningsvis, säger Björn Lagerbäck.

− Kommunen har inte fått något tryck gentemot sina organisationer i det här fallet. De indikationerna har inte kommit in, säger Jan-Peter Stål som är beredskapssamordnare i Malmö stad.

Inga samtal angående dödsskjutningen i Malmö kom in till sociala jouren. Det är dit kommunen hänvisar om man behöver stöd vid kvällar och helger. Jan-Peter Stål betonar att det är den enskilde människans eget ansvar att ta den kontakt hon behöver.

För att få veta om det finns behov stöd- och krisgrupper när det behövs har kommunen nära kontakt med till exempel polisen, sjukvården, svenska kyrkan och  just sociala jouren. Kommunen har enligt socialtjänstlagen ansvar för att ta hand om problem för folk som vistas i kommunen.