Bevattningsförbud i flera kommuner

Förbrukningen är nu 20 procent högre än någon gång tidigare under 90-talet och 2000-talet. Ledningssystemet är inte dimensionerat för den höga förbrukningen och om trycket fortsätter att öka kan vattenledningarna gå sönder.

− Jag har fått statistik från hela 90-talet och 2000-talet och vi har inte varit i närheten av den här situationen tidigare, säger Jan Blomkvist som är förvaltningschef på tekniska förvaltningen i Helsingborgs kommun.

Kommunen vädjar nu till invånarna att spara på vattnet genom att t ex spola lite mindre och låta bli att skölja disken under rinnande vatten.

− Så att vi inte hamnar i det läget att vi helt enkelt får stadsdelar som blir utan vatten. Det kan bli följden om ledningsnätet går sönder, säger Jan Blomkvist.

Även i Vellinge, i Höganäs, delar av Eslöv och Osby kommun är det förbjudet att vattna. I Ystad och Simrishamn manar kommunerna till återhållsamhet