Säkrare på psykiatriska akuten

Det har blivit både säkrare och effektivare på psykiatriska akutmottagningen på universitetssjukhuset MAS i Malmö.

Efter en renovering placeras nu patienter som ska observeras och patienter som ska undersökas på olika platser och det har underlättat för alla. Tidigare blandades alla typer av patienter i samma korridor.

− Här blandades allt, från Svea 75 till unga psykotiska killar, säger avdelningschefen Kerstin Hardt.

Hon menar att säkerheten sattes ur spel tidigare, både för patienterna och personalen. Nu finns en låst dörr som delar av korridoren.

Förutom dörren som delar avdelningarna har man nu fått ett väntrum med toalett och anslutande expedition där personalen genom en glasruta kan ha översikt på de som väntar, något man inte kunde tidigare då patienterna satt isolerade i väntrummet utan kontakt med avdelningen. Dessutom har man nu ett särskilt rum där man i lugn och ro kan svara i telefon när oroliga patienter ringer, en kommunikationscentral som ska vara bemannad dygnet runt.

Det har kostat 2,5 miljoner, och det är pengar som Region Skåne efter många års kritik och upprepade påpekande efter socialstyrelsens inspektioner nu slutligen släppte till.

− Jag tror att det finns en ökad insikt bland politiker att neddragningarna inom psykiatrin tidigare har varit för stora, och att man nu måste reparera lite av de skador som tidigare försyndelser har gett upphov till, säger Thomas Eriksson som är chef för akutpsykiatriska kliniken.