Ransonering av vatten i Eslövs kommun

I delar av Eslövs kommun har man tvingats ransonera vattnet. Trycket i kranarna minskas för att begränsa utflödet från vattenreservoaren.

För trots att man igår införde bevattningsförbud fortsatte vattnet att minska.

− Vattenförsörjningssystemet är till för hushållsförbrukningen, det är absolut inte dimensionerat för att bevattna gräsmattan, säger Anders Forsmark som är VA-chef i Eslövs kommun.

Problemet är att vattnet inte hinner behandlas så att vattnet blir så bra som möjligt. Den behandlingsanläggning som finns har bara en bestämd kapacitet.

Vädjan från Eslövs kommun om att spara på vattnet gäller Flyingeområdet - byarna Flyinge, Gårdstånga, Holmby och Hammarlunda.