Läkemedelskostnaden högre i Skåne

Kostnaderna för läkemedel ökar fortfarande i Skåne, fastän de nu minskar generellt i övriga landet.

Det visar Apotekets statistik från första halvåret i år. Landstinget läkemedelskostnad per invånare var i Skåne 1 168 kronor, hundra kronor mer än genomsnittet i landet.