Bönder kräver dispens för torkan

Den extrema torkan på många håll i Skåne ställer till stora problem för bönder med betesdjur. Och nu vill LRF ha dispens från EU-kommissionen för att få använda mark som ligger i träda till skörd av foder eller som betesmarker.

Lars Göransson som har mjölkkor i Nosaby utanför Kristianstad är en av dem som oroar sig för de torra betesmarkerna.

– Det är ju rent brunt, rent bränt! Det är raka motsatsen mot ifjol då vi hade översvämningar på betet – i år är det torrt, säger Lars Göransson

Den torra väderleken i Skåne har gjort att det på många ställen är ont om bete för djuren. Som det är nu får bönder EU-bidrag för de marker som ligger i träda, alltså inte används. Men nu vill LRF ha en dispens som gör att dessa marker ska få användas som betesmark.

LRF har därför vänt sig till Jordbruksverket som i sin tur förväntas skicka ner en ansökan  till EU-komissonen i Bryssel. Åsa Odell är ordförande i LRF Skåne och hon beskriver läget på betesmarkerna som extremt torrt. Det hon oroar sig för nu är hur lång tid det kan innan man kan få svar på ansökan om dispensen.

– Det är ju det som är bekymret. Hur snabbt man kan hantera det här i EU-komissionen vågar jag inte gissa på, men det är ändå viktigt att skicka signaler att vi har de här problemen nu och med påtryckning kan man ändå hoppas på en någorlunda snabb handläggning, säger Åsa Odell.