zlatan karlsson
Zlatan Ibrahimovic och Ulf Karlsson. Foto: TT

Liverapport: Förtalsrättegången mot Ulf Karlsson

13:00 idag startar förtalsrättegången mot Ulf Karlsson. Frågan är om Ulf Karlsson pekat ut Zlatan som dopad. P4 Värmlands Jenny Norberg rapporterar live från rättegången.

Jenny Norberg: Hej och välkomna till den här liverapporteringen! Det handlar alltså om rättegången mellan Zlatan Ibrahimovic och den värmländske idrottsprofilen Ulf Karlsson. Zlatan har stämt Karlsson för grovt förtal alternativt förtal efter uttalanden om Zlatan och dopning i april.

12:27, 19 December 2016

Jenny Norberg: Redan nu är både journalister och allmänhet på plats. Stämningen är lite spänd faktiskt. Räcker inte platserna i sal 1 till så planerar rätten att öppna upp ännu en sal.

12:29, 19 December 2016

Jenny Norberg: Varken Zlatans eller Ulf Karlssons advokater har anlänt ännu.

12:34, 19 December 2016

Jenny Norberg: Nu har Ulf Karlssons försvarsadvokat Johan Eriksson anlänt till rätten.

12:48, 19 December 2016

Adekvat : har Ulf K verkligen anklagat någon person att vara dopad ?

Jenny Norberg: Det beror på hur man tolkar det han sa under paneldebatten i april. Den debatten filmades och ska visas här idag. Den åberopas som bevis av båda sidor.

12:49, 19 December 2016

Jenny Norberg: Med cirka fem minuter kvar innan rättegången ska börja har vi ännu inte sett Zlatans advokater. Men de behöver inte gå förbi oss heller, utan kan ta en annan väg in till rättegångssalen.

12:55, 19 December 2016

Jenny Norberg: På grund av tekniska problem kan förhandlingen bli något försenad. Personalen ska testa utrustningen nu.

12:59, 19 December 2016


Johan Eriksson, Ulf Karlssons försvarsadvokat.

Johan Eriksson, Ulf Karlssons försvarsadvokat.

13:04, 19 December 2016

Jenny Norberg: Fortfarande inga nya besked om när förhandlingen ska starta.

13:07, 19 December 2016

Jenny Norberg: Nu ropas målet upp och besökarna får gå in.

13:08, 19 December 2016

Jenny Norberg: Zlatans företrädare har just påbörjat sin sakframställan.

13:14, 19 December 2016

Jenny Norberg: De går alltså igenom vad Ulf Karlsson har sagt och anser då att Ulf Karlsson gjort sig skyldig att grovt förtal. Att det är grovt beror på vilken spridning uppgifterna fick.

13:16, 19 December 2016

Jenny Norberg: Ulf Karlssons advokat tar till orda och säger att hans klient bestrider brott. Enligt försvarets uppfattning kan man inte förtala någon genom att tala med en journalist (vilket skedde i samband med paneldebatten i april). Det borde i så fall handla om ett tryckfrihetsmål.

13:17, 19 December 2016

Jenny Norberg: Zlatans advokat anser att om försvaret vidhåller den ståndpunkten är det fråga om en intervjusituation så är det oklart om förhandlingen kan fortsätta idag.

13:19, 19 December 2016

Jenny Norberg: Man kan alltså säga att parterna just nu diskuterar under vilka förutsättningar uttalandet skedde och vilka konsekvenser det fick.

13:20, 19 December 2016

Jenny Norberg: Båda parter påpekar att detta är en viktig fråga. Alltså om Karlssons uttalande var avsett för publicering.

13:21, 19 December 2016

Jenny Norberg: Zlatans läger ber om en paus.

13:21, 19 December 2016

Jenny Norberg: Rätten går med på en paus.

13:22, 19 December 2016

Jenny Norberg: Det parterna inte var riktigt överens om under vilka förutsättningar Ulf Karlsson ska ha gjort de här uttalandena. Sa han det till en journalist och det trycktes ska detta betraktas som ett tryckfrihetsmål, anser försvaret om jag förstått rätt.

13:28, 19 December 2016

Denzoo: Ulf får inte snacka så, det är oacceptabelt. Zlatan är bäst asså.

13:31, 19 December 2016

Denzoo: Vem tror du vinner?

Jenny Norberg: Ingen aning, mina juristkunskaper är tyvärr bristfälliga. Men generellt kan man säga att kända personer får tåla mer än andra.

13:32, 19 December 2016

Tupac: Vad kan det innebära för Ulf om han fälls?

Jenny Norberg: Döms han för förtal kan det bli böter. Grovt förtal har fängelse i straffskalan. Dessutom vill Zlatan att han - om han döms - får betala rättegångskostnaderna.

13:33, 19 December 2016

Jenny Norberg: Nu får vi gå in i salen igen.

13:39, 19 December 2016

Mats: Men snälla. Hur stor möjlighet har denna Ulf ?. David mot goliat. Ulf var duktig på sin tid. Men ibland måste man inse sina begränsningar.

Jenny Norberg: Jag kan inte sia om hur det här målet kommer att sluta. Vad man får säga och inte får säga är just det rätten får ta ställning till.

13:40, 19 December 2016

Jenny Norberg: Zlatans advokat vill att förhandlingen fortsätter. Men Ulf Karlssons advokat vill att rätten tar ställning till om det är ett tryckfrihetsmål eller inte, eftersom det kommer att påverka ärendets utgång.

13:41, 19 December 2016

Bertil: Fängelse eller ens böter kan väl inte komma på fråga när det inte handlar om ett brottmål?

Jenny Norberg: Det är möjligt att du har bättre koll än vad jag har. Kanske du hittar svaret här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700

13:44, 19 December 2016

Jenny Norberg: Nu får vi gå ut igen. Rätten ska ta ställning till hur det här ärendet ska tolkas - om det är att betrakta som tryckfrihetsmål.

13:47, 19 December 2016

Jenny Norberg: Rätten har fortfarande överläggning.

14:01, 19 December 2016

Runo Samuelson: Blir konfunderad....Ulf Karlsson sa ju det här om Zlatan under en offentlig paneldebatt, nu sägs det att han sa det till en särskild journalist på NWT med tanken att hans uttalande skulle publiceras. Vad är sant, vad gäller, vilket uttalande ska tingsrätten ta ställning till, paneldebatten eller intervjun efter debatten?

Jenny Norberg: Zlatans advokater menar att det inte spelar någon roll men försvaret håller inte med. Sa Ulf K detta till en journalist efteråt och inte i debatten anser hans advokat att det är ett tryckfrihetsmål. Det är det de vill att rätten tar ställning till - alltså om det är ett tryckfrihetsmål. Är det svar på din fråga?

14:09, 19 December 2016

Joel: Böter och fängelse är möjligt att döma ut trots att det rör sig om ett enskilt åtal. De särskilda åtalsreglerna för förtal hittas i 5 kap 5§ brottsbalken. Trots att det är målsäganden som åtalar en annan person räknas det som ett brottmål.

Jenny Norberg: Ja, så har jag fattat det också. Tack för ditt inlägg!

14:10, 19 December 2016

Johan: Bertil det är ett brottsmål, är bara det att det väcks genom enskilt åtal i de allra flesta faLlosa. Men finns gånger då åklagaren valt att själva väcka åtal ändå, till exempel vid Instagram upploppen på gymnasieskolor i Göteborg.

14:11, 19 December 2016

PIA: Zlatan testas väl så ofta att bevis finns för att han aldrig har varit dopad?

Jenny Norberg: Jag har ingen kunskap om hur ofta han eller andra fotbollsspelare testas. Det som Ulf Karlsson sa hade koppling till Zlatans tid i den italienska klubben Juventus.

14:24, 19 December 2016

Pär: Det är oacceptabelt att säga något om någon annan på grund av att man riskerar att förstöra den andres varumärke.

14:25, 19 December 2016

Svenne: Förtal, har inte Zlatan gått upp i vikt under den omtalade tiden ?

Jenny Norberg: Det kanske han har, det vet jag inte. Men en viktuppgång är ju knappast ett bevis för dopning...

14:30, 19 December 2016

Sylvester: Vad kan du säga om stämningen på tingsrätten? Ser Ulf Karlsson pressad ut? Dryper svetten på honom?

Jenny Norberg: Just nu är stämningen faktiskt lite uppgiven. Vi vet ju inte hur länge vi tvingas vänta utanför. Risken finns ju att det inte blir mer idag än att vi får veta att rätten behöver mer tid. Ulf Karlsson såg samlad men lite besvärad ut i salen tidigare, skulle jag säga.

14:33, 19 December 2016

Svenne: Men det kanske är en känslig fråga ;9)

Jenny Norberg: Annars hade vi nog inte befunnit oss i en rättssal med anledning av det som sagts.

14:36, 19 December 2016

Jenny Norberg: Nu får vi gå in igen. Rätten ska meddela ett belsut.

14:45, 19 December 2016

Jenny Norberg: Rättens ordförande börjar läsa upp en text. Just nu handlar den om tryckfrihetsförordningen.

14:47, 19 December 2016

Jenny Norberg: Försvaret vill ha en ny paus efter att rättens ordförande frågar om gärningsbeskrivningen behöver justeras.

14:50, 19 December 2016

Jenny Norberg: Rätten beslutar om en ny paus.

14:51, 19 December 2016

Jenny Norberg: Målet om förtal måste avgöras innan man kan avgöra om det är ett tryckfrihetsmål, säger rättens ordförande.

14:55, 19 December 2016

Jenny Norberg: Rättens ordförande vill inte ställa upp på intervju, men säger att det är ett ovanligt mål.

14:57, 19 December 2016

Jenny Norberg: Nu får vi gå in igen.

14:58, 19 December 2016

Jenny Norberg: Nu går rättens domare och nämndemän ut för en överläggning. Vi får sitta kvar, så det ska nog inte ta mer än några minuter.

15:01, 19 December 2016

Jenny Norberg: Den överläggningen gick fort för nu kommer de in igen.

15:01, 19 December 2016

Jenny Norberg: Då blir det - äntligen - sakframställan. Zlatans advokat inleder med att berätta om den träff som hölls i april och där Ulf Karlsson pratade om Zlatan och dopning.

15:03, 19 December 2016

Jenny Norberg: Uttalanden har gjorts om att Zlatan varit dopad, säger Zlatans advokater.

15:06, 19 December 2016

Jenny Norberg: Nu hänvisar de till den artikel som NWT:s journalist Per Mårtensson skrev dagens efter paneldebatten där Karlsson gjorde sin uttalanden. Mårtensson är också kallad som vittne här idag.

15:08, 19 December 2016

Jenny Norberg: De här uppgifterna fick mycket stor spridning, fortsätter advokaten.

15:11, 19 December 2016

Thomas: Kan inte Ola vara tyst?

Jenny Norberg: Jo, det kan han nog, men en sådan här sändning kräver en närvarande programledare. Inte minst för ett det är live, vi vet ju inte vad som kommer att sägas.

15:13, 19 December 2016

Jenny Norberg: Nu går ordet över till Ulf Karlssons advokat som upprepar att han bestrider ansvar för brott.

15:14, 19 December 2016

PIA: Jag vill höra vad advokaten säger! Säg till programledaren att vara tyst!

Jenny Norberg: Tack för synpunkten, vi försöker göra en så bra sändning som möjligt med en närvarande programledare. Tänk på att vi sänder live, att vi inte vet vad som kommer att sägas.

15:16, 19 December 2016

Ricky: Det var ju i panel debatten han uttryckte sig.

Jenny Norberg: Ja, det gjorde han, men även efter den då han fick frågor från NWT:s journalist.

15:17, 19 December 2016

Ricky: Även tidningar har ju blivit stämda vid förtal.

Jenny Norberg: Ja, det har skett. Men inte i det här fallet såvitt jag vet.

15:19, 19 December 2016

Jenny Norberg: Nu ska rätten spela upp inspelningen från paneldebatten.

15:21, 19 December 2016

Thomas: Kanon Jenny

Jenny Norberg: Menar du att Ola pratar mindre? Är det möjligt..;)?

15:24, 19 December 2016

Thomas: Jaaaaa

Jenny Norberg: Ok, bra att du är nöjd!

15:25, 19 December 2016

Jenny Norberg: Vi är strax framme vid den paneldebatt där en del av Ulf Karlssons uttalanden gjordes. Debatten filmades, så vad som sas går ju inte att tvista om.

15:26, 19 December 2016

Thomas: Många mâ mâ

Jenny Norberg: Toppen!

15:27, 19 December 2016

Sara: Ska hela kvällen spelas upp?

Jenny Norberg: Nej, det tror jag inte. Det var under paneldebatten som uttalanden kom och den ser vi nu. Första ämnet är dopning.

15:28, 19 December 2016

Jenny Norberg: Det vi hör och ser just nu är Ulf Karlsson som pratar dopning ur ett historiskt perspektiv.

15:30, 19 December 2016

Jenny Norberg: Debatten fortsätter och nu säger Karlsson att Zlatan gick upp tio kilo under kort tid i Juventus. Sedan avbryts uppspelningen eftersom det som följer efter inte anses intressant i sammanhanget.

15:36, 19 December 2016

Jenny Norberg: Nu fortsätter advokaterna att prata om själva målet. Zlatans advokat är frågande till om målet kan tas vidare.

15:38, 19 December 2016

Jenny Norberg: Karlsson kommer att berätta att han hämtat uppgiften

15:41, 19 December 2016

Jenny Norberg: Är det försvarligt att lämna den här uppgiften? Det måste rätten ta ställning till innan vi kan gå vidare, säger Zlatans advokat.

15:42, 19 December 2016

Jenny Norberg: Lite tillbaka på ruta ett, alltså. De är inte överens om hur målet ska föras. Det blir alltså en ny överläggning och alla får lämna rättssalen.

15:43, 19 December 2016

Thomas: Jenny kan jag få fråga dej om en sak?

Jenny Norberg: Ja, men jag vet inte om jag kan svara.. Men så länge frågan handlar om dagens förhandling ska jag försöka svara.

15:50, 19 December 2016

Thomas: Om ola,

Jenny Norberg: Nej, det får du fråga Ola själv om. ola.finell@sr.se

15:51, 19 December 2016

Thomas: Ok â Ola i slâkt mâ Finell på alstersgatan?

Jenny Norberg: Privata frågor får du ta med honom. Ola.finell@sr.se

15:52, 19 December 2016

Thomas: Ok, tack för en forbinabel sändning

Jenny Norberg: Men tack själv! Roligt att du säger det.

15:54, 19 December 2016

Jenny Norberg: Vi väntar fortfarande. Inga besked om när förhandlingen återupptas.

15:56, 19 December 2016

Jenny Norberg: Nu får vi gå in.

16:13, 19 December 2016

Jenny Norberg: Nu spelas en bit från P4 Värmlands intervju med Ulf Karlsson dagen efter paneldebatten upp.

16:15, 19 December 2016

Jenny Norberg: Jag har inte pekat ut honom som dopad, säger Karlsson i intervjun.

16:16, 19 December 2016

Jenny Norberg: För att sammanfatta: det här ska inte ses som ett tryckfrihetsmål anser rätten. Och Karlsson får heller inte använda sanningsbevisning. Han har aviserat att han vill hänvisa till en tidningsartikel om Zlatans viktuppgång - men det tillåter alltså inte rätten.

16:20, 19 December 2016

Jenny Norberg: Nu ska Ulf Karlsson höras av rätten.

16:21, 19 December 2016

Jenny Norberg: Han börjar berätta om själva eventet med paneldebatten, hur han förberedde sig genom att läsa på. Han sökte då på dopning och lagidrott och hittade då uppgifter om Juventus, en klubb som Zlatan spelat i.

16:24, 19 December 2016

Jenny Norberg: Ulf Karlsson avbryts av Zlatans advokat som anser att han använder sig av sanningsbevisning när han berättar om en artikel som han läste inför paneldebatten.

16:25, 19 December 2016

Emil: Kommer det finnas möjlighet att höra rättegången "inifrån" i efterhand? D.v.s. efter livesändningen är avslutad.

Jenny Norberg: Nej, inte hela vill jag påstå. Men delar kan finnas på vår hemsida, klippt som nyhetspubliceringar.

16:26, 19 December 2016

Jenny Norberg: Istället för att Karlsson berättar själv så får han nu istället frågor från sin advokat.

16:26, 19 December 2016

Jenny Norberg: Kontentan av de frågorna är att Ulf Karlsson aldrig anklagat Zlatan för dopning.

16:28, 19 December 2016

Jenny Norberg: Nu förhörs Karlsson av Zlatans advokat Nils Pedersen.

16:29, 19 December 2016

Jenny Norberg: Kan du förklara varför du alls tog upp Zlatans namn när ni diskuterade dopning? frågar Nils Petersen. Det berodde på den artikel jag ville hänvisa till men inte fick, svarar Karlsson.

16:30, 19 December 2016

Jenny Norberg: Förstod du att detta skulle väcka uppmärksamhet? frågar advokaten. Det svarar Karlsson jakande på.

16:32, 19 December 2016

Jenny Norberg: Min avsikt var inte att peka ut honom personligen som dopad, säger Karlsson som gick ut med en ursäkt till Zlatan sedan.

16:34, 19 December 2016

Jenny Norberg: Nu är förhöret med Ulf Karlsson slut. Och det med journalisten Per Mårtensson från NWT tar vid.

16:35, 19 December 2016

Jenny Norberg: Det var Per Mårtensson som skrev den första artikeln efter paneldebatten och han är kallad som vittne. Zlatans advokat är först ut.

16:36, 19 December 2016

Jenny Norberg: Mitt uppdrag var att beskriva vad som sas på mötet, säger Per Mårtensson.

16:38, 19 December 2016

Jenny Norberg: Karlsson kom med insinuationer under debatten och då ville jag ställa fler frågor, säger Per Mårtensson.

16:39, 19 December 2016

Jenny Norberg: Ulf Karlsson har inte förnekat de uppgifterna som jag skrev om, säger Per Mårtensson.

16:42, 19 December 2016

Jenny Norberg: Nu får Karlssons advokat Johan Eriksson ställa frågor till vittnet på Per Mårtensson.

16:42, 19 December 2016

Jenny Norberg: Nu är förhöret med Per Mårtensson slut och slutanföranden tar vid.

16:46, 19 December 2016

Jenny Norberg: Zlatans advokat säger straffansvar finns för Ulf Karlsson.

16:50, 19 December 2016

Jenny Norberg: Även om det inte sagts rent ut har Zlatan anklagats för dopning, säger advokat Nils Petersen.

16:54, 19 December 2016

Ricky: Men han nämner Zlatan i samband när man pratar om doping i paneldebatten.

Jenny Norberg: Ja, det stämmer.

16:55, 19 December 2016

Jenny Norberg: Det är inte vem som helst som kommer med de här uttalandena, Ulf Karlsson får anses ha omfattande kunskaper inom dopning. Hans bakgrund skänker tyngd åt hans uttalanden, säger Zlatans advokat.

16:56, 19 December 2016

Jenny Norberg: Att det Ulf Karlsson sagt fått så stor spridning gör att det ska handla om grovt förtal, anser Zlatans advokat.

16:59, 19 December 2016

Jenny Norberg: Nu är Zlatans läger klara med sitt framförande och det är dags för Ulf Karlssons advokat som tar till orda.

17:04, 19 December 2016

Jenny Norberg: Det är utrett att Ulf Karlsson lämnat uppgifter till en journalist och uppgifter som lämnas i en intervju på det sättet ska behandlas som ett tryckfrihetsmål, säger Johan Eriksson.

17:06, 19 December 2016

Jenny Norberg: Rätten har att pröva om det som sägs i debatten är förtal, fortsätter Johan Eriksson. Det som sägs efteråt till journalist Per Mårtensson ska inte räknas dit eftersom det är uppgifter som sagts till en journalist.

17:08, 19 December 2016

Jenny Norberg: Kan man dömas för en insinuation? undrar Karlssons advokat.

17:09, 19 December 2016

Jenny Norberg: Det var inte Ulf Karlssons avsikt att förtala Zlatan, fortsätter Johan Eriksson.

17:12, 19 December 2016

Jenny Norberg: Nu är rättegången i det närmaste slut. Advokaterna inkommer med sina kostnadsbeskrivningar (alltså hur mycket pengar de vill ha) till rätten.

17:15, 19 December 2016

Jenny Norberg: Ulf Karlssons advokat tycker att Zlatans advokater begärt för mycket pengar. Om Ulf Karlsson skulle dömas kan han få stå för rättegångskostnaderna, varför det kan finnas skäl att få dem bantade.

17:18, 19 December 2016

Jenny Norberg: Förhandlingen avslutas. Dom kommer 9 januari klockan 11.

17:19, 19 December 2016

Sven: När kommer domen i målet?

Jenny Norberg: 9 januari kl 11.

17:19, 19 December 2016

Jan B: Består rätten av jurister eller är folkvalda nämndemän rätt?

Jenny Norberg: Eftersom det är tingsrätten så är domaren jurist och resten nämndemän.

17:19, 19 December 2016

Jenny Norberg: Nu avslutar vi den här liverapporteringen. Tack för att ni följde oss!

17:20, 19 December 2016

Relaterat

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".