Kommunerna klarar inte föräldrautbildning

Sedan årsskiftet är det lag på att adoptivföräldrar måste gå en utbildning innan deras ansökan kan prövas, men kommunerna som har ansvar för detta har inte satt igång några kurser.

Den ideella organisationen Adoptionscenter Skåne, som tidigare har ordnat liknande kurser, känner sig därför nu tvingade att ta tag i situationen.

− Vi har samlat ihop alla vi kunnat hitta och verkligen gått upp med ett upprop och sagt snälla är det någon som vill ställa upp som cirkelledare, säger Karin Erch som är ordförande för Adoptionscenter Skåne.

Till hösten kommer Adoptionscentret att starta cirklar på minst sju eller åtta ställen i Skåne. Målet är att alla som står i kön i dag ska få en plats i september.

Tidigare har Adoptionscentrum Skåne ordnat frivillig föräldrautbildning för dem som ska adoptera. Men sedan årsskiftet är det obligatoriskt att gå en kurs i adoptionskunskap - och det redan innan man kan få sin ansökan prövad.

Det var kommunerna som skulle ansvara för att det fanns utbildningsplatser, men hittills är det inga kommuner i Skåne som kommit igång med kurserna.

Resultatet har blivit att en mängd blivande adoptivföräldrar inte ens kan lämna in sina ansökningar om att få adoptera och anhopningen av kursdeltagare har blivit för stor för frivilligorganisationerna att hantera.

Det är något som enligt Karin Erch hade kunnat lösas genom att tillåta blivande föräldrar att gå kursen UNDER TIDEN som deras fall utreds:

− Jag tycker kommunerna har ställt upp dåligt på det här, för de har puttat över allt ansvar på oss.

På Familjerättsbyrån i Malmö Stad säger man att det är olyckligt att kurserna inte kommit igång. Det beror på att kursmaterialet fortfarande inte godkänts av regeringen.