Bron ger danska kunder till nordöstra Skåne

Företagare i nordöstra Skåne har fått fler danska kunder efter att Öresundsbron byggdes. Däremot har antalet danska konkurrenter inte ökat. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.

− Siffrorna säger att även i nordöstra Skåne har bron haft en förhållandevis stor effekt, framför allt att 20 procent av företagen har fått fler danska kunder, säger Gustaf Lorentz som är biträdande regionchef för Svenskt Näringsliv i Skåne.  

Svenskt Näringsliv frågade 620 företagsledare i Skåne hur dom upplever att Öresundsbron påverkat deras verksamheter. I nordöstra Skåne säger en femtedel av företagarna att dom fått fler danska kunder. Nästan lika många tycker att det blivit lättare att handla med Europa sen bron byggdes.

Jämfört med övriga Skåne upplever företagarna däremot få danska konkurrenter. Gustaf Lorentz tror att det beror på att vägförbindelserna till nordöstra Skåne inte är så utbyggda. Det kan också vara en orsak till att hälften av dom tillfrågade företagarna säger att de inte har märkt av några effekter alls av bron.

− Finns det ingen infrastruktur för att ta sig till och från nordöstra Skåne till bron så förtar det naturligtvis en del av effekten. En utbyggnad av E22 skulle sannolikt även i det här sammanhanget gagna regionen, säger Gustaf Lorentz.