Minskad deltidsarbetslöshet med internet

I Örkelljunga, Båstad och Bjuv har man lyckats minska deltidsarbetslösheten inom vården genom bokning av arbetspass via internet.

− Vi hade en målsättning tillsammans med arbetsförmedlingen att minska deltidsarbetslösheten med 50 procent och vi har minskat den med 63 procent, så det har gått över förväntan, säger Christer de la Motte på företaget Safe Care som har samordnat projektet.

Tanken med projektet Lyftet 3K har varit att minska deltidsarbetslösheten genom att göra lediga arbetspass synliga via ett bokningssystem på internet. Där kan undersköterskorna markera när de kan jobba och även leta efter lediga arbetspass för att komma upp i önskad arbetstid. Samtidigt kan man minska övertiden för andra.

Inga Backen som är sektionsordförande i fackförbundet Kommunal i Bjuv har fått positiva reaktioner från sina medlemmar.

− Den som är timavlönad i dag behöver inte sitta hemma vid telefonen och vänta på att någon ska ringa. Det är den största fördelen.

Ser man på de deltidsarbetslösa som ingick i projektet sedan det började i april 2004 så har det lyckats. Bjuv har den största minskningen. 8 procent av de ursprungliga deltidsarbetslösa är det inte längre. Men samtidigt har det tillkommit nya timanställda i kommunerna som inte jobbar heltid.

− Antalet timanställda har inte minskat i den omfattningen som vi trodde. Men det pågår diskussioner i de medverkande kommunerna om att försöka genomföra önskad arbetstid där man kan kombinera en deltidsanställning med så kallad flytande tid, säger Christer de la Motte.