Medres sägs upp

Nu sägs avtalet med färdtjänstentreprenören Medres upp. I stället tar dom åtta kommunerna i nordvästskåne som drabbats av färdtjänstens problem själva över ansvaret för beställningscentralen.

Medres kommer att driva beställningscentralen vidare med stöd av Skånetrafiken under en övergångsperiod och på så sätt hoppas man kunna lösa problemen med dom alltför långa väntetiderna.

− Det här är den överenskommelse som vi tror gagnar våra resenärer bäst, säger Eva Örtegren, ordförande i Trafikdelegationen för nordvästra Skåne, som består av dom åtta kommunerna.  

Man ska också sätta in mer personal för att lösa problemen.

− Vi kommer omgående att sätta in tre personer som har erfarenhet av sån här verksamhet sen tidigare i ledningsfunktion, säger Ingemar Bryman på Skånetrafiken.

Skånetrafiken har också sagt till Medres att anställa ytterligare 5 – 6 personer som kan ta emot samtal.

Trots att personalen har övat bokningssystemet i en övningsdatabas före driftsstarten märks det att personalen är ovan medger Anders Rydström som är informationsansvarig på Medres. Han säger att det även finns en tröghet i bokningssystemet som gör att det tar tid att hitta en bil till resenären.

− Vi har gjort en missbedömning i att det skulle kunna bli så här långa genomsnittstider, säger Anders Rydström. Vi har också gjort en missbedömning om antalet samtal.

Första veckan i augusti räknar man med att förändringen ska märkas för färdtjänstresenärerna.

Men det är Mats Gudmundsson som är ägare till Tågaborg Taxi tveksam till. Han menar att det inte är Medres som är problemet. I stället är det det nya datorsystemet för bokning som inte har provkörts tillräckligt innan det började användas. 

− Det har gjort ett totalt misstag när de har köpt in pass-systemet och sedan implementerat detta system när det inte var färdigt, säger Mats Gudmundsson.

Han tror inte att Skånetrafiken har de kunskaper som behövs för att få det nya bokningssystemet att fungera, utan tycker att det gamla systemet ska tas i bruk under en period igen för att få tillbaka förtroendet.

− Sen får man implementera systemet igen och göra det ordentligt.