Ansvar ska locka unga till parkarbete

Ett självständigt arbetssätt och mer ansvar för feriearbetarna kan vara ett sätt att locka ungdomar till ett framtida arbete som parkarbetare. Det hoppas man i alla fall på parkförvaltningen Entek park i Helsingborg.

Det krattas och rensas rejält runt om i Helsingborgs parker. Och mycket av krattandet och rensandet görs av feriearbetande ungdomar som jobbar på ett mycket självständigt sätt. De tilldelas arbetsuppgifter som de sedan själv får lösa. John Oskarsson, en av feriearbetarna, berättar hur arbetet går till. 

– De går först och kollar vad som gjorts dagen innan, sen går vi en runda och ser vad som behöver göras – sen fixar vi det, säger John Oskarsson.

Under några år har feriearbetarna inom Entek park, som är Helsingborgs parkförvaltning, jobbat på det här sättet och Leif Olsson samordnare av feriearbetena förklarar idén bakom arbetssättet.

– Man får en uppgift och sen får man på något sätt lösa den. Det är ju deras inkörsport till ett yrkesliv och vi tycker att det är viktigt att de kommer rätt på det från början, säger Leif Olsson.

Genom att göra feriearbetena mer lika ett så kallat riktigt arbete så hoppas man kunna locka ungdomar att i framtiden söka sig till Entek park och arbete i Helsingborgs parker.

Man har också lockat någon feriearbetare att till att börja med söka vanligt sommarjobb på Entek park och även om John Oskarsson inte ser parkarbetet som sitt framtida slutliga yrkesval så kan han gärna återvända till parken i gen.

– Som tillfälligt jobb hade det varit perfekt, säger John Oskarsson.