Lund

Astrid Lindgrens dagböcker väcker diskussion om medmänsklighet

4:48 min

Att Astrid Lindgren skrev dagböcker under hela andra världskriget. Nu finns också en vandringsutställning som tar avstamp i hennes skildringar av kriget men som också kopplar till vår tids flyktingström, oro i världen och den eviga frågan om människan av naturen är god eller ond. "Hela världen brinner" heter utställningen som öppnat på Kulturen i Lund.