Ystad

En ny stadsdel ska växa fram

3:40 min

På en äng nära staden, intill två stora mammutträd, presenterades idag en ny stadsdel, Ystad trädgårdsstad.

– Det gröna är temat för hela området, säger Mattias Nilsson, projektledare på Ystadbostäder.

I kvarteret Dammhejdan i Ystad låg tidigare en plantskola, nu planeras där drygt 400 nya bostäder. Ystadbostäder och kommunen har köpt området, drygt 49 000 hektar mark, och efter att detaljplanen blivit klar är det nu dags för markanvisning.

Ystadbostäder planerar att bygga cirka 150 hyresrätter själva i området, samtidigt som andra byggherrar och exploatörer erbjuds att bygga på andra kvarterstomter enligt vissa krav.

– Vi hoppas få in mellan 6 till 10 byggherrar som köper delar av området, säger Mattias Nilsson.

Tanken är att det ska bli en grön stadsdel, med miljöprofil. Det kan handla om att planera för solceller, laddstolpar för bilar, cykelparkeringar, men också ge möjlighet att odla, till exempel på takterrasser.

Området är redan idag grönt, är finns många olika trädarter, 42 stycken, eller 43 med det träd som planterades under dagens uppstart.

– Vi har en gammal mispel som det bara finns något enda träd i Sverige, och vi har två mammutträd som vi kommer att värna om på området, och vi kommer att ställa krav på att de som bygger här ser till att det blir möjlighet att plantera mer, säger Helen Nyquist, marknadschef på Ystadbostäder.

– Det blir som en lunga inne i staden när man får den här stora växtligheten, och det tror vi kan ge stora värden hos dem som bor här. Sedan är det här området, för Ystadbon, väldigt känt som den gröna plantskolan.

Förhoppningen är att det blir en blandad bebyggelse i området.

– Här finns utrymme för att göra vårdboende, trygghetsboende, dagis, skolor, det kommer bli lite villor, lite lägre hus och lite högre hus och olika ägandeformer, säger Helen Nyquist.

Ystad vill, som de flesta andra kommuner, växa och bli större. Målet är att öka befolkningen med en procent per år. 2016 blev ökningen 1,6 procent, och prognosen för åren 2017 och 2018 pekar på att målet klaras med råge även de åren.

– Men enprocentmålet innebär att omkring 150 bostäder behöver byggas per år i Ystad. Förra året tillkom 240 så kallade bostadsenheter, och för i år pekar prognosen för 200, enligt Andreas Olsson, mark- och exploateringsingenjör på Ystad kommun. Och just nu planeras det för nya bostäder på flera håll i kommunen.

– I Ystadbostäders bostadskö ligger vi idag på över tusen kunder som är intresserade av att bo i Ystad, så vi tror att det finns utrymme för väldigt många fler bostäder till i staden. Så just nu är det bara bra att det är många som bygger därför att det lockar också människor till Ystad. Staden ska växa med en procent varje år, och då vill det ju till att människor flyttar in i Ystad också, inte bara att man flyttar runt mellan villor och hyresrätter, säger Helen Nyquist, marknadschef på kommunala Ystadbostäder.

Ystadbostäder räknar med att 400 nya bostäder kommer att byggas i området. De tror att byggstarten i första etappen bli om ett år.