Hälsa

HIV-Sverige vill se satsningar för att förebygga kemsex

2:24 min

Kemsex – en cocktail av drogerna metamfetamin, GHB och mefedron som används specifikt för att förhöja sex, men som snabbt kan leda till allvarliga problem. Fenomenet har funnits i flera år utomlands, och nu höjs varningsflaggor för att det även har kommit till Sverige.

Tidigare har kemsex framför allt varit förknippat med utlandets storstäder, men sedan ett tag tillbaka har det även kommit rapporter om enstaka fall i Sverige. En som ser en stor problematik i detta är Farhad Mazi Esfahani, verksamhetsutvecklare vid HIV-Sverige.

– Det här är ju beroendeframkallande. Man måste hela tiden utöka mängden för att få den intensiva upplevelsen, och någonstans där går ju gränsen mellan att ha ett då-och-då-bruk och att ha ett mer kontinuerligt bruk, säger Farhad Mazi Esfahani.

Hallucinationer, psykoser och en risk för överdoser när man hela tiden måste dosera mer för att förhöja sexet, och ökad risk för både HIV och andra smittsamma sjukdomar. Det kan bli följderna när kemsexet går från en hanterbar handling till ett allvarligt problem.

Det som mest oroar Farhad Mazi Esfahani är att fler människor vänder sig till organisationen med berättelser där det framgår att de praktiserar kemsex, utan att själva vara medvetna om det. HIV-Sverige debatterar också för att sjukvården ska få fler resurser för att förebygga kemsex. 

– Resurser kan ju också handla om kunskap. Att ställa rätt frågor kring droganvändande och sexvanor, och att prata om sex på ett sätt som inte är moraliserande och kränkande, säger han.