Höganäs

Nekades köp – försökte tända eld inne på Systemet

En man försökte tända eld på saker inne på Systembolaget i Höganäs i eftermiddags, sedan han nekats att handla i butiken.

Mannen kom till Systembolaget vid halv femtiden på fredagen och fick nej till att handla eftersom han uppträdde hotfullt och bråkigt. Mannen blev då ännu mer hotfull och bråkig, och lämnade platsen.

Men tjugo minuter senare vände han åter och försökte sätta fyr på saker inne i butiken. Dock blev det ingen utvecklad brand.

Polis kallades till platsen och kunde gripa mannen i närheten av Systembolaget.