Kristanstad

Vårdnadstvister ökar för att pappor tar mer plats

1:16 min

I landet har en ökning av vårdnadstvister skett och Kristianstad är inget undantag. Advokaten Karl Hannus tror att det kan ha att göra med ett mer jämställt föräldraskap.

För några år sedan hanterade Kristianstad tingsrätt ungefär 50 vårdnadstvister på ett år och nu har cirka 70 vårdnadstvister landat på rättens bord på bara ett halvår, en siffra som beräknas växa innan årsskiftet.

– Jag tror att den största anledningen är ett mer jämställt föräldraskap och då blir det att papporna ställer mer krav och inser att det är viktigt för barnen med båda föräldrarna. En del kanske felaktigt skulle tycka att det är skamligt att inte vara vårdnadshavare, säger advokaten Karl Hannus som bland annat arbetar med just familjerättsfrågor.

Jag tror inte att folk tänker på vilket pris det ändå blir.

Han säger att han inte nödvändigtvis tycker att just det är negativt men att hanteringen av det jämställda föräldraskapet kan bli fel vid en separation. Karl Hannus upplever att det finns en större konfliktbenägenhet hos föräldrar nu där barnets behov ibland åsidosätts för att konflikten blir viktigare.

– Sen tror jag inte att folk tänker på vilket pris det ändå blir. Om barnen involveras i konflikten är det jobbigt för barnen och det ser vi ofta, säger Karl Hannus.

På uppdrag av regeringen har en utredning kallad "Se barnet!" gjorts där en huvuduppgift handlade om att analysera orsakerna till ökningen av antalet vårdnadsmål. Där föreslås bland annat att obligatoriska informationssamtal ska införas där föräldrar ska informeras om konfliktlösningsmetoder och riskerna med att tvista om barn.