Helsingborg

Framgångsrikt arbete mot skolbränder

3:36 min

Skolbränderna ökar. Den senaste veckan har bland andra Landskrona, Ljungbyhed och Osby drabbats. Även om brandorsaken inte är klarlagda där ännu anses hälften av alla skolbränder vara anlagda. Men i Räddningstjänsten Skåne Nordvästs område är läget ett annat.

Enligt Brandskyddsföreningen har antalet skolbränder generellt ökat de senaste åren. Och även om de flesta bränder sker under skoltid är det ett känt faktum att de mer omfattande inträffar när skolan är stängd, enligt Björn Björkman på Brandskyddsföreningen.

– Den vanligaste tidpunkten för bränder är skoldagar mellan 11 och 14, men de större bränderna sker under kvällstid.

Vad kan man säga om de bakomliggande orsakerna?

– Det är en väldigt komplex fråga, men i grunden brukar vi säga att elever som är sedda, hörda och bekräftade tänder inte eld på skolor.

Men i en del kommuner har man lyckats vända trenden tack vare ett intensivt proaktivt arbete, som i Räddningstjänsten Skåne Nordvästs tre kommuner; Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga.

Efter mycket dystra siffror 2009 har man i dag praktiskt taget inga skolbränder alls i dessa kommuner. Christer Krämer är brandman och har en av de två specialtjänster som inrättades för åtta år sedan. Och han jobbar riktat mot skolorna på flera sätt.

– Vi jobbar med eleverna redan i årskurs ett, träffar dem åter i årskurs tre. Samtliga femteklassare i förbundet blir inbjudna till Brandorama där de både får teori och praktik. Sedan träffar vi dem igen i årskurs sju.

Hur har ni märkt att ert arbete gett resultat?

– Skolbränderna har minskat drastiskt. Men även klotter och skadegörelse, som vi ser ett starkt samband mellan.

Enligt Christer Krämer är en annan viktig del i deras arbete samverkan med olika aktörer. Man tipsar fastighetsägare om värmekameror både ute och inne, informerar om vikten av ökad bevakning från vaktbolag, samarbetar med kommun och polis och hjälper till att se över miljön runt skolorna.

– Vi gör en del trygghetsvandringar på skolorna, framöverallt i mörker för att exempelvis notera dålig belysning och höga buskage i och runt skolorna.

Ökad belysning nattetid och kvällstid gör att man inte kan göra de här dumma sakerna.

– Vi träffar också skolpersonalen. De slår larm till oss tidigt om det varit någon incident och så fort vi kan, helst inom 24 timmar, kommer vi till skolorna där man har eldat och pratar med eleverna om konsekvenserna.

Men den kanske viktigaste biten i det förebyggande arbetet kring skolbränder är enligt Christer Krämer att bygga relationer.

– Vi är mycket ute på fritidsgårdarna och träffar barnen och ungdomarna.  Då vet de att de kan skada oss, att vi har uppdrag att släcka bränder. Har man kunskap om räddningstjänsten, då anlägger man inte bränder.

 

 

 

Läs mer:

 http://www.rsnv.se/skolor-barn-ungdomar/

https://www.brandskyddsforeningen.se/brandsakerhet/skolan/