Vi kan lära oss saker i sömnen

1:51 min

Att kunna lära sig saker medan man sover har många drömt om - men det har varit svårt att vetenskapligt visa om det verkligen kan fungera. Men nu har franska forskare visat att det verkar gå att lära sig något nytt under vissa sömnstadier.

Enkla ljudsekvenser, en sorts ljudmönster, som spelas upp medan vi sover verkar vi kunna ta in och lära av.

– En intressant studie även om ljudsekvenserna inte direkt är rocket science, inte någon nyttig kunskap, säger John Axelsson, sömnforskare vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Men det är en illustrativ metod för att mäta inlärningen, enligt John Axelsson.

Medan försökspersonerna sov spelade forskarna upp olika ljudmönster – olika under varje sömnstadium – och när försökspersonerna sedan var vakna fick de försöka lära sig att komma ihåg ljudmönstren igen.

Och då visade det sig att de sekvenser de hört under drömsömnen, den så kallade REM-sömnen, gick lättare att lära sig än om de bara fick höra dem i vaket tillstånd. Det gäller också under den del av sömnen när vi inte drömmer, men inte heller sover så djupt. På något sätt hade alltså hjärnan lagrat in ljudmönstren under sömnen.

Men ljudsekvenser som spelades upp under djupsömnen, när vi inte drömmer och knappt går att väcka, gick däremot sämre, nästan inte alls, att lära sig dagen efter.

I den här studien handlade det alltså om en lätt uppgift och effekterna var ganska små. För att få veta om det kan användas till något nyttigt hoppas John Axelsson att någon gör en liknande studie men till exempel med främmande glosor i stället för meningslösa ljud.

Men han är samtidigt lite skeptisk till hur effektivt det kan bli, eftersom sömnen har så många andra uppgifter. Till exempel för återhämtning, och att bearbeta och befästa intryck och minnen man fått under dagen. Om man försöker få hjärnan att jobba med annat under sömnen, så kanske det sker på bekostnad av de uppgifterna, säger John Axelsson.

Källa: Andrillon et al: Formation and suppression of acoustic memories during human sleep, Nature Communications 8, Article number: 179 (2017)

doi:10.1038/s41467-017-00071-z