Sverige

100 tomma platser på Polishögskolan inför hösten

3:01 min

Endast 693 av 800 platser på höstens utbildning på Polishögskolan – och många av de som nekats plats sorterades bort efter den psykologiska bedömningen i ansökningstestet.

Det är brist på poliser i många delar av landet, så även i Skåne. Men trots det – och trots många ansökande – så står över 100 platser tomma inför hösten.

– Den psykologiska bedömningen, som tar hänsyn till ett antal av Polismyndighetens fastställda aspekter, som är heltäckande, den tar bort 26 procent av de sökande, säger rekryteringsmyndighetens chefsläkare Björn Bäckstrand.

Han är noga med att säga att det inte är "fel" personer som söker in.

– Det är en hård konkurrens och man måste uppfylla ett antal grundkrav. Sedan handlar det om betyg och de som tas ut är de som vi betraktar ha bäst förutsättningar för att bli bra poliser, säger han.

En av de som genomgått ansökningsprocessen till utbildningen är Janni Qvarfordh, just nu polisaspirant i Malmö.

– För mig kändes det bra. Psykologen jag pratade med var tydlig med frågor och gav ett lugnt intryck. Man kan inte förställa sig själv – man får hoppas att det de ser är bra nog, säger hon.

Efter simprovet följer ett formulär med ett gäng personliga frågor och därefter ett personligt samtal med en psykolog, baserat på formuläret.

– Frågorna handlade bland annat om hur jag skulle hantera att en kompis kom ut som homosexuell, hur jag skulle hantera att ett syskon började dejta någon med utländskt ursprung. Sådana frågor är helt relevanta, man måste vara öppen som polis, säger hon.

Men hur kommer det sig då att så många sorteras bort efter det här samtalet?

– Jag kan tänka mig att de som inte går vidare är osäkra på sig själva. De känner att de får förställa sig för att få platsa och då tror jag psykologen anser att personen behöver mer tid för att mogna.