Skåne

Transportstyrelsen: Anmäl fler olämpliga äldre förare

3:02 min

Efter två allvarliga trafikolyckor med äldre vid ratten vill Transportstyrelsen ha högre krav på äldre bilförare. I dag anmälas exempelvis bara var femte demensfall, enligt myndigheten.

Som systemet fungerar i dag i Sverige är det läkarna som ska anmäla när deras patienter på grund av sjukdomar som demens och stroke som ger nedsatta förmågor till bilkörning. Det här sker alltför sällan, menar Transportstyrelsen.

– Som läkare är man inte bekväm med att vara polis och hålla i yxan. Sedan är det svårt i sjukdomsförlopp att bedöma när patienten är olämplig som förare, säger  Lars Englund, chefsläkare på Transportstyrelsen.

Det kanske inte är vi som ska stå för det.

Enligt Transportstyrelsens kritik är det bara 10-20 procent av demensfallen som anmäls. Myndigheten håller just nu på med en utredning av det nuvarande systemet. Men bland läkarna själva finns inte nödvändigtvis en efterfrågan på striktare regler.

– Som vi arbetar så har vi inte känt av ett behov av striktare regler. Har man en patient man kan lita och man har med anhöriga i diskussionen, så kan man komma överens. Det är sällan vi anmäler till Transportstyrelsen, säger Karin Borg, allmänläkare på Ramlösa vårdcentral i Helsingborg.

Transportstyrelsen menar att få anmäls eftersom läkarna är rädda att göra det. Vad säger du om det?

– Vår upplevelse är att vi vågar ställa frågan och säga till om de är olämpliga förare.

I dag ligger ansvaret på er läkare. Är det ett bra system?

– Med det underlaget vi har i dag, att vi kan beställa minnesutredningar eller göra synundersökningar, så tycker vi det är tillräckligt. Men det finns alltid en gråzon för många patienter och då tycker vi att man behöver ett objektivt underlag för hur man ska bedöma det. Det kanske inte är vi som ska stå för det, säger hon.