Malmö

Malmö vill att förskolorna ska låta mera

2:56 min

Musik på förskolan kan vara mycket mer än att bara sitta i en ring och sjunga. Därför satsar nu Malmö stad stort på projektet "Musiken stärker" i stadens förskolor.

Trummorna har slagit mest, berättar initiativtagaren Maria Rundquist Visser.

– Djembetrummor och trummor i alla dess former. Alla förskolor har fått paket. Och trummorna är mest populära. Det är något grundläggande i oss människor, alla har rytm på något sätt.

– Barnen går bara loss - och det har också fått med pedagogerna.

Genom projektet vill kommunen få in musiken överallt. Inte bara där det funnits eldsjälar. För traditionellt har det hängt på enskilda personer ute på förskolorna, förklarar Maria Rundquist Visser.

– Jag var till exempel en sådan person som fick ta hand om musiken eftersom jag spelade gitarr och var intresserad.

Dessutom har de estetiska ämnena fått mindre plats i utbildningen till förskollärare. Och det gör också att musiken fått en mindre roll, påpekar hon. 

– Nu vill vi få in rytmer och musikaliska termer, att barnen ska experimentera. Och vi vill ha mycket mer rörelse!