Malmö

Unga och vuxna vårdas tillsammans på skånsk avgiftningsklinik

3:17 min

I Malmö abstinensbehandlas ungdomar under 18 år och vuxna på samma plats. I andra delar av landet, till exempel i Göteborg, sker avgiftningen separat, vilket minskar risken att unga dras in i ett värre missbruk.

 – Nackdelarna skulle kunna vara att man träffar fler personer som är mer avancerade i sitt missbruk, dras in i ett värre missbruk. Det är en sak som vi måste vara oerhört observanta på, säger Karina Stein, områdeschef på beroendecentrum, som är en del av vuxenpsykiatrin i Malmö och Trelleborg.

I Malmö finns tre avdelningar för abstinensbehandling. En akutavdelning, en rehabavdelning för personer som måste ligga kvar lite längre och en avdelning för opioidberoende patienter. På avdelningarna hamnar människor som har ett substansberoende av antingen alkohol, läkemedel eller narkotiska droger. Vuxna och ungdomar under 18 år, behandlas tillsammans för sin abstinens.

– Det är inte optimalt, säger Karina Stein.

Hon beskriver den här situationen som problematisk av flera skäl, bland annat eftersom en vuxen persons missbruk har pågått längre än en ung persons, och därför skiljer sig både abstinensen och behandlingen som behövs, mellan åldrarna.

På det här sättet har det sett ut i Malmö i många år, men i andra delar av Sverige, till exempel i Göteborg, avgiftas ungdomar och vuxna separat.

Arbetas det för en förändring?

– Det arbetas i alla fall. Ska man göra det på ett bra sätt krävs två olika kompetenser. Man behöver kunna barn- och ungdomspsykiatri, men man måste också klara av abstinensbehandling. 

Är det en fråga om resurser och pengar?

– Kompetens också. Det är inte så enkelt att hitta kompetenta läkare. Visst handlar det om resurser, men inte bara.