Skåne

Regionen köpte städning för miljoner utan upphandling

Region Skånes serviceförvaltning, Regionservice, har köpt in städtjänster för flera miljoner under flera års tid utan att göra någon upphandling, vilket krävs.

Sedan 2013 har Regionservice köpt in städtjänster som började på försök men som sedan utökades succesivt, utan att det gjordes någon upphandling. Totalt handlar det om tjänster för 22,8 miljoner.

Det här avslöjades via regionens visselblåsartjänst där den som jobbar inom regionen kan larma om saker som kan vara fel.

Nu inleds en upphandlingsprocess som ska vara klar 1 mars nästa år.