Gärningsmannaprofilgruppen har anlänt till Malmö

4:05 min

De senaste månaderna har det inträffat fyra misstänkta gruppvåldtäkter i Malmö. Polisen jobbar fortsatt intensivt med alla utredningarna, och i dag kom en specialgrupp inom polisen till Malmö för att hjälpa till. P4 Malmöhus reporter Anna Landelius berättar mer.

Gruppen det handlar om, som polisen nu alltså tar hjälp av är gärningsmannaprofilgruppen. En grupp som åker runt i Sverige för att hjälpa till vid grova våldsbrott.

Gärningsmannaprofilgruppen som lyder under den nationella operativa avdelningen NOA, består av åtta specialister med särskilda kunskaper. Tex en polis som jobbat mycket med brottsplatsundersökningar. Sen finns det en beteendevetare och flera olika typer av läkare. Dem har också erfarenhet av så kallade driftsstyrda brott.

– Det är brott som är styrda av gärningsmännens drifter. Det kan till exempel röra sig om sexualbrott. Vi utgår ifrån beteenden. De beteenden vi kan tolka och se på brottsplatsen i form av spår och andra fynd och skador som ett brottsoffer har, men också interaktionen med ett brottsoffer. Desto fler fynd, desto större möjlighet har vi att göra en analys, säger Eva Von Vogelsang som är chef för gärningsmannaprofilgruppen.

Gärningsmannaprofilgruppen kommer att prata med kriminalteknikerna som gjort brottsplatsundersökningarna för att ta del av alla information som finns rörande de här fallen. Gruppen kommer dessutom att besöka alla brottsplatserna där de fyra misstänkta gruppvåldtäkterna har begåtts.

– Det är väldigt viktigt för att kunna göra de här analyserna. Vi behöver se platserna själva, för att kunna få perspektiv. Efter det kommer vi att åka tillbaka till våra kontor och fortsätta vårt arbete.

Vanligtvis innehåller en gärningsmannaprofil en gärningsman. I de olika fallen rörande misstänkt gruppvåldtäkt förmodas det röra sig om flera gärningsmän.

– Det blir givetvis betydligt mer problematiskt i och med att du ska tolka en interaktion mellan brottsoffret gärningsmännen, men även mellan gärningsmännen sinsemellan.

Vad hoppas ni då kunna bidra med i de här utredningarna?

– Vi hoppas kunna bidra med, och som även brukar vara uppskattat, är att vi kan fungera som en diskussionspartner. Ett bollplank mellan handläggarna eftersom vi läst in samtligt material. Vi kommer också att ge olika rekommendationer till utredningsåtgärder.

Gärningsmannaprofilgruppen stannar i Malmö så länge som det krävs för att samla in den information som de behöver för att kunna göra sin analys. Vanligtvis handlar det om några dagar, men sedan kommer de tillbaka för att redovisa vad de kommit fram till.

Anna Landelius