Helsingborg

Specialistteam hjälper cancerpatienter

4:27 min

Rehabliteringen inom cancervården i nordvästra Skåne har ändrats. För att möta patienterna bättre jobbar personalen i olika specialistteam.

Sedan en tid tillbaka har cancerrehabiliteringen i nordvästra Skåne ändrat sitt arbetssätt och jobbar i team med olika specialister kopplade till sig. Tanken är att vården ska bli bättre på att möta patienten och de närstående och se hela människan för att ta hand om de behov som finns.

P4 Malmöhus har träffat en kvinna som fick livmoderhalscancer för några år sedan. Maya, som vi kan kalla henne, tvingades att ligga på för att bli tagen på allvar både vad gäller den känslomässiga biten och symptom.

– Jag hade problem rätt länge, men det togs inte på allvar, säger Maya.

Hon skruvar på sig och berättar om besvären hon hade under ett och ett halvt års tid innan hon fick sin diagnos. Det var efter många påstötningar som en privat läkare som tog tag i saken. Men hon var inte förvånad att något var fel på riktigt.

– Jag visste att det var någonting.

Att behöva tjata för att få rätt vård var tröttsamt och hon blev väldigt besviken. Men när cancern var konstaterad gick det undan. Och det var ju bra, men samtidigt svårt för Maya att hänga med i svängarna. Efter behandlingen följde en lång tid av rehabilitering, två år där minnet skyls som av en dimma.

– Väldigt mörk period i mitt liv, kan man säga, berättar hon.

Efteråt kände Maya det som att vårdpersonalen låg på för att hon skulle snabba på och skaffa barn, och det var inte det som kändes mest aktuellt för Maya. Det var först när hon själv tog initiativet som frågorna om hur hon mådde ställdes och det gjorde henne fundersam.

 Det har gått några nu år sedan Maya fick sin cancer och behandling. Och sedan ett år tillbaka jobbar man på ett annat sätt inom cancerrehabiliteringen i nordvästra Skåne.

Man har skapat team som har specialister knutna till sig för att enkelt kunna tillgodose de behov som patienten eller anhöriga har. Inför det nya sättet att jobba på inventerades vad som fanns och vad som saknades inom cancerrehabliteringen. En av de kompetenser som saknades var en sexologmottagning.

– Jag tänker att sexuell hälsa lyser med sin frånvaro i hela vården, säger sexologen Eva Mossberg, som rekryterats för att jobba på den nya sexologmottagningen inom cancerrehabiliteringen på Helsingborgs lasarett.

Hon är inte förvånad över Mayas berättelse.

– Nej, det är nog mer regel än undantag, men man ska komma ihåg att det har gått några år sedan Maya blev sjuk. Idag finns en annan organisation.

Eva Mossberg säger att det handlar mycket om att ställa rätt frågor, till exempel om kända biverkningar och hur patienten mår. Frågar man inte får inte patienten någon hjälp. Att prata om sex och sexualitet är svårt, inte minst när man har haft en allvarlig sjukdom som cancer.

– Jag tror många är rädda att frågor om sex får en att framstå som konstig, säger Eva Mossberg.

Finns det en föreställning att man ska vara kåt, glad och tacksam att man har överlevt sin cancer?

– Ja, det skulle jag vilja säga att det är. Men vi blir bättre, säger Eva Mossberg.