Lund

Kvinnojour samlar in vittnesmål

3:28 min

Mäns våld mot kvinnor är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa hos kvinnor, enligt WHO och FN. Kvinnojouren Lund vill öka kunskapen om vardagsvåldet.

Kvinnojouren Lund har dragit igång en kampanj för att visa hur utbrett olika slags våld i vardagen är.

Genom en enkät på sin hemsida vill man samla in anonyma berättelser från personer oavsett kön. Tanken är att få en bild av omfattningen av inte bara fysiskt utan även psykiskt och andra typer av våld.

– En hel del av dem som har svarat på enkäten har lyft att det de ser i media är det fysiska våldet. Varför pratar ingen om det psykiska våldet som kan vara oerhört nedbrytande, säger Malin Beckman, verksamhetsutvecklare på Kvinnojouren Lund.

Enligt henne drabbas personer även av ekonomiskt, sexuellt, materiellt och latent våld och inte bara i partnerrelationer.

– Det kan också vara våld från syskon, bonusfamilj eller vuxna barn gentemot en förälder. Det är just den nära relationen och våldet där i som vi är ute efter.