Skåne

LRF: "Skånska bönder i ekonomisk kris"

3:52 min

Den genomsnittliga mjölkbonden i Skåne har förlorat en miljon kronor på sommarens torka, enligt LRF. Många lantbrukare mår psykiskt dåligt av miljonförlusterna och behöver samtalsstöd.

Sommarens extremtorka har kostat mjölkbonden Mats Palm sex miljoner kronor hittills i år. Han har inte ens nått upp i hälften av en normal skörd och tvingats köpa in foder till korna och tjurarna på gården.

Priserna för fodret har i sin tur skjutit i höjden, också det en följd av torkan. När året börjar sammanfattas på Mats Palms gård i Snogeröd är det tydligt att extremvädret har fått stora konsekvenser.

– Vi har gått ner 50 kor och ungefär 100 tjurar, säger han. 

Drygt 150 djur har skickats till nödslakt. Det var ett svårt beslut att ta.

– Det känns ju inte bra, givetvis inte, säger Mats Palm. 

Mats Palm är givetvis inte ensam. Enligt LRF Skåne har torkan inneburit tunga ekonomiska förluster för alla jordbruk i Skåne. Den bondgård som inte tagit stryk finns inte. Maria Hofvendahl-Svensson är vice ordförande för LRF Skåne.

– Alla har drabbats hårt ekonomiskt. Tittar man på mjölk räknar man med att ett medelföretag har förlorat en miljon kronor, så vi kommer få leva med den ekonomiska krisen, säger hon. 

Många lantbrukare mår psykiskt dåligt av det ansträngda ekonomiska läget. Därför har driver LRF nätverket "Bondekompis" som ska ge de bönder som mår dåligt möjligheten att prata med någon. 

– Man blir deprimerad av att vara orolig för sin ekonomi. Och det är inte alla som vill diskutera det med familjen för man vill inte oroa dem, då kan det vara skönt att prata med en kollega istället, säger Maria Hofvendahl-Svensson.