Spädbarnsfondens ordförande: "Vi vill se konkreta åtgärder"

3:35 min

Det går att rädda fler barns liv. Det menar föreningen Spädbarnsfonden.

Malin Asp, läkare och ordförande i spädbarnsfonden berättar att hon är nöjd över att Socialstyrelsens rapport har gjorts och kommit ut, men att hon samtidigt efterfrågar konkreta åtgärder.

- Det som rapporten har fokuserat på är riskfaktorer, men det är också viktigt att titta på orsakerna. Vi vill att man gör en nationell dödsorsaksanalys, säger hon. 

Därutöver nämner Malin Asp att information och utbildning till blivande föräldrar är viktig för att stärka kunskapsnivån i frågan.