Historia

Malmö kan vara äldre än man trott

1:13 min

Ett fynd under St Petri kyrkan kan skriva om Malmös historia.

Längst ner under pelarfundamenten till den nuvarande kyrkan, stötte man på en tidigare kyrka som legat på samma plats.

Där fanns bland annat en kvinnograv som man kunnat datera till år 1220.

Det tyder på att Malmö grundades av den danske kungen Valdemar Segraren omkring 1220 och inte ärkebiskopen Jacob Erlandsen 1250.