Lantbruk

Nya arbetsförmedlingen – för skånska kor

1:37 min

Boskap behöver beta. Betesmark måste bli betad. Länsstyrelsens nya hemsida vill föra samman arbetslöst boskap med längtande ängsmark.

– Jag hittade den första matchningen i dag, vid lunch. En liten besättning, en liten mark, så jag tror det går ihop, säger Fredrik Rydhagen, biolog på landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen i Skåne.

Hemsidan lanserades i fredags och än så länge är där en övervägande del lantbrukare med betesdjur som söker mark.

– Djurhållare har foder och betesmark som är anpassade efter ett normalår ... så när det blir ett sådant extremt år som förra året då kan det bli svårt att behålla sin djurbesättning.