Återbäring

EU-pengar kan fixa bussar på autopilot till Sjöbo

2:28 min

Skåne är ett av de svenska län som fått mest stöd från fyra EU-fonder. Bland annat har pengarna gått till en studie om självkörande bussar i Sjöbo och Tomelilla.

Mellan åren 2014 och 2018 betalades totalt två miljarder kronor ut till Skåne från fyra EU-fonder. Ett av många projekt som har fått stöd handlar om självkörande bussar på landsbygden. Minette Bergström som bor i Sjöbo är beroende av kollektivtrafiken.

– Jag har inte körkort och jag tycker inte om att köra bil, så för mig är det jätteviktigt att kunna åka buss, säger Minette Bergström.

Hon jobbar på restaurang och hade gärna bott kvar hos föräldrarna i Bjärsjölagård, men där går inga bussar på kvällar och helger. Det var ett av skälen till att hon flyttade in till Sjöbo.

– Alla som är unga i min ålder flyttar ju därifrån. Vilket gör att då blir det ju antingen barnfamiljer kvar eller pensionärer i princip.

Sjöbo och Tomelilla kommuner har fått 400 000 kronor i stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden för att göra en förstudie om nya lösningar för en bättre kollektivtrafik. En av slutsatserna är att självkörande bussar skulle kunna fungera.

– Det kanske till och med lättare att köra dem på landsbygden för det finns en mindre komplex trafikbild och mindre störning jämfört med stadstrafik, säger Frida Tiberini, EU-samordnare i Sjöbo och Tomelilla kommuner.

Totalt betalade de fyra struktur- och investeringsfonder som fördelar en stor del av EU-bidragen ut 21 miljarder till Sverige mellan 2014 och 2018. Skåne fick två miljarder, vilket innebär att Skåne län hamnar på tredje plats, efter Stockholm och Västra Götaland.

Om man istället räknar hur mycket pengar som betalades ut per capita, hamnar det glest befolkade Jämtland i topp, medan Skåne hamnar på 17:e plats.

Nästa år väntas förhandlingarna om EU:s budget bli klara. Europaparlamentet som väljs nu i maj kommer att få ta ställning till budgeten. Förhandlingarna är just nu svåra mellan medlemsländerna och EU-kommissionen. EU-samordnaren Frida Tiberini är säker på att det kommer att finnas mer pengar att söka, om Sjöbo och Tomelilla skulle vilja gå vidare och göra skarpa tester med självkörande bussar.

– Ja, de satsar ganska stort på digitalisering, just självkörande bussar är ju en del av det. Och det är ett område som är intressant för alla i Europa, säger Frida Tiberini.