Klimatet

Malmö under vatten om 80 år - enligt värsta scenariot

1:29 min

Enligt en rapport från SMHI och SKL kan stora delar av Malmös hamnområde hamna under vattnet om utsläppen fortsätter och vädret blir extremt.

I och med att Skåne inte någon signifikant landhöjning så påverkas Skåne mer än mer norra delarna av landet.
Enligt SKL och SMHI:s beräkningar för mardrömsscenariot kommer stora delar av hamnområdet och viktig infrastruktur hamna under vatten år 2100.

– Det är kombinationen mellan extremväder och accelererande utsläpp som vi mot slutet av seklet kan se problematiska situationer, säger Emma Bonnevier, sakkunnig i klimatfrågor på SKL.