Skåne prioriteras när vattenmiljoner delas ut

0:34 min

Skåne är ett av de län som pekats ut för att få miljonstöd till dricksvatten.

Det är havs- och vattenmyndigheten ska fördela totalt 45 miljoner kronor mellan olika regioner för att säkra vattenhushållning. Pengarna ska skapa en bättre tillgång till dricksvatten.

De områden som haft allvarliga problem med torka och vattenbrist, eller områden där det kan förväntas bli problem prioriteras – bland dem finns Skåne.