Sex nyfödda barn smittade med resistenta bakterier

0:40 min

Sex barn och tre mödrar på neonatalavdelningen i Malmö smittades med resistenta e-colibakterier, dock utan att drabbas av någon infektion.

Det är relativt vanligt att bära på den här typen av bakterier utan att insjukna, men händelsen har ändå lex Maria-anmälts av Skånes universitetssjukhus.

Hur smittan uppkom och kunde nå barnen och deras mödrar har inte kunnat klarläggas.