Försköning av markområden

Solrosor lyser upp mark i Lund

2:17 min

Den som tycker att det finns ovanligt många solrosor i och kring Lund har helt rätt. För i väntan på att mark ska bebyggas odlar kommunen blommorna på flera platser.

Solrosorna sås på fält som inte kan arrenderas ut till lantbrukare, antingen för att marken väntar på att bebyggas eller för att den ligger otillgängligt till. Istället för ogräs eller leråkrar växer nu tre olika sorters solrosor på fälten där den som vill kan komma och plocka en bukett.

Sara Bernstrup Nilsson jobbar på Lunds kommun.

– Det finns mark som väntar på att bli bebgyd inom en ganska snar framtid. I väntan på det vill vi göra någon bra och inte låta det ligga för fäfot. Solrosor är vackra, och både människor och djur blir glada av dem, säger hon.

Solrosorna växer på flera olika ställen i Lunds utkanter. I fem år har kommunen odlat på det här sättet.