Lunds spårväg

Opinionen svänger när spårvägsbygget närmar sig slutstation

2:04 min

Beslutet om spårvägen i Lund delade staden i två läger. Nu ligger rälsen i marken och spårvagnarna ska börja rulla om mindre än ett år.

När bygget klubbades 2015 fanns ett stort motstånd hos invånarna. Nu börjar man kunna se slutresultatet av arbetet och i och med det även lite mer positiva röster från befolkningen.

En av de som ändrat uppfattning i frågan är lundabon Lena som inte var speciellt positiv direkt.

– Kanske inte i början. Man tillhör ju det gamla gardet, man har lite svårt för nya grejer. Men nu tycker jag det ser bra ut.

Pernilla von Strokirch, projektledare för Lunds kommun, vill att man fokuserar på nyttan i ett längre perspektiv.

– Spårvägen är ett stadsutvecklingprojekt som ska knyta ihop Lunds centralstation med stadsdelen Brunnshög.

Kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) tror att flera kommer bli positiva till spårvägen när man väl använder den.

– Det är klart att de investeringar som vi inte planerat från början hade vi kunnat använda till något annat, kommenterar Philip Sandberg om att bygget har dragit ut på tiden och överskridit budget med tiotals miljoner kronor.