Mordet på Ribersborg

Familj och Malmöbor tog farväl av Karolin Hakim

2:15 min

Onsdagens begravning var öppen för hela Malmö och besöktes av ett hundratal personer utöver den närmaste familjen.

– Polisen är också i allra högsta grad närvarande, utposterade på begravningsplatsen och kistan eskorterades av polis på vägen hit, säger Ann-Marie Lindqvist, P4 Malmöhus reporter som var på plats under både minnesstunden och jordfästningen.